De Reede 80, Urk | Tel. 0527-682240 | Postbus 95, 8320 AB Urk | Fax 0527-685213 | info@cooldental.nl

Ontsteking
Hoe dieper een gaatje is, hoe meer schade de bacteriën aanrichten in het binnenste van een tand. Uiteindelijk ontstaat er een ontsteking, die zonder behandeling niet meer overgaat. Zolang de afweer van het lichaam de ontsteking weet te onderdrukken, is er nog geen sprake van pijn. Vroeg of laat gaat het echter toch mis en ontstaat er kiespijn. De gevolgen van de ontsteking (er lost kaakbot op waardoor op de röntgenfoto een zwart plekje ontstaat) zijn pas na lange tijd waarneembaar op die foto. U kunt daarom een ontsteking hebben die nog niet zichtbaar is op een foto. Omgekeerd kan de tandarts ook op de foto een ontsteking vinden, die nog geen pijn doet. Antibiotica onderdrukken de ontsteking wel, maar doden de bacteriën in de kies niet. Na de kuur komen de problemen dus gewoon terug. Wij schrijven antibiotica daarom zelden voor.

Wortelkanaalbehandeling
Als een gaatje diep genoeg is, komen de schadelijke bacterieproducten bij de weefsels in de zenuwholte. Ze komen daar in principe dus van buitenaf terecht. Vandaar dat na het verwijderen van de bacteriën ook de toegangsweg (bijvoorbeeld het gaatje) moet worden afgesloten, om tegen te gaan dat nieuwe bacteriën zich aandienen. Om toegang te krijgen tot het binnenste van de kies wordt er een gaatje geboord. Hierdoor wordt de zenuwholte toegankelijk en kunnen de kanaaltjes, die doorlopen tot aan de punt van de wortel, schoongemaakt worden. Dit gebeurt met speciale dunne vijltjes die de kanalen tevens qua vorm geschikt maken voor het vullen achteraf. Het eigenlijke reinigen gebeurt met een chlooroplossing die de bacteriën doodt. Na de reiniging moet de holle kanaaltjes weer gevuld worden, om de vestiging van nieuwe bacteriën tegen te gaan. Er kunnen ook redenen zijn om een wortelkanaalbehandeling uit te voeren zónder dat er een ontsteking is, bijvoorbeeld als er voor een stiftkroon een stift in een kanaal wordt gelijmd voor extra houvast. Dit gebeurt echter zelden.

Röntgenfoto’s
Iedere tand of kies is weer net even anders. De ene kies heeft één kanaal en de ander twee kanalen. Ook kan de één weer iets langer of korter zijn dan de ander. Zonder röntgenfoto is een wortelkanaalbehandeling daarom niet goed uit te voeren. Door een vijltje met een bekende lengte in een kanaal te plaatsen, is met een foto vast te stellen hoe lang de wortel is. Dit is belangrijk omdat het gehele kanaal gereinigd moet worden.

Ook kan de foto informatie geven over extra kanalen, zeer kromme wortels, vernauwingen etcetera.

Bij het lengtebepalen maken wij, na de foto, ook gebruik van een electronische lengtebepaler. Dit apparaat meet nauwkeurig hoeveel millimeter de lengte van een gebitselement is. Electronisch lengtebepalen is een perfecte aanvulling op het bepalen van de lengte via de foto, omdat de foto vaak alleen een bevestiging van de bepaalde lengte is en je de lengte op de foto maar vanuit één hoek beziet.

Microscoop
Het weefsel in een zenuwholte kan wortelmateriaal gaan afzetten om zich te beschermen tegen de oprukkende bacteriën. Hierdoor wordt het kanaal nauwer en dus moeilijker om te vinden en te reinigen. Een speciale microscoop is dan een uitkomst. Door de sterke vergroting en de ingebouwde verlichting, kan de tandarts nauwe kanalen beter vinden. Ook in normale kanalen biedt het gebruik voordelen. Kleine onvolkomenheden, die normaal verborgen blijven, komen aan het licht.

Chris met micro

Tandarts Behrens aan het werk met de microscoop.

Het vullen van de kanalen
Na het vormgeven en het reinigen van de kanalen, beslist de tandarts of hij de kanalen direct dichtmaakt of eerst nog vult met een bacterieremmende pasta. Dat hangt af van de mate van ontsteking en de voorkeur van de behandelaar. In het laatste geval wordt er dus een extra zitting ingelast voor het definitief afsluiten.

Allereerst worden de kanalen met ronde papieren stiftjes gedroogd. Hierna kan er gevuld worden met een keuze aan verschillende producten. Het varieert van rubberen stiftjes die naast elkaar worden gedrukt (laterale condensatie), of het vullen van de kanalen met verwarmd 'rubberachtig' vulmateriaal. De keuze hangt af van de vervolgbehandeling en de voorkeur van de tandarts. Van groot belang is de vulling die het gat moet afsluiten voor nieuwe bacteriën. Dat kan soms direct met de definitieve vulling (als de kanalen direct zijn dicht gemaakt), maar vaak wordt er een noodvulling aangebracht.

Pijn en napijn
Een wortelkanaalbehandeling heeft traditioneel een sterke associatie met pijn. Dat is echter niet terecht. In bijna alle gevallen volstaat de gewone verdoving voor een pijnloze behandeling. Is het toch wat gevoelig dan kan de tandarts naast of in de kies, extra verdoving geven. Alleen in uitzonderlijke gevallen met hevige ontsteking kan de behandeling korte tijd pijnlijk zijn.

Napijn is wel een vaak voorkomend ongemak. Met het verwijderen van de bacteriën is de ontsteking niet plotsklaps over. De afweer van het lichaam heeft even de tijd nodig om de ontstekingsreactie af te ronden. In negentig procent van de gevallen is dat binnen één tot twee dagen achter de rug. Als het veel langer duurt, zonder dat de pijn minder wordt, kunt u beter de praktijk even bellen.Met een eenvoudige pijnstiller (Paracetamol of Ibuprofen) is napijn te onderdrukken.

Succes verzekerd?
Voor een wortelkanaalbehandeling geldt een slagingspercentage van ongeveer 85%. Soms kunnen onder andere onbereikbare zijkanaaltjes, zeer nauwe niet te reinigen kanaaltjes, of niet gevonden kanalen roet in het eten gooien. Het is dan aan de tandarts om in te schatten of het de moeite waard is of opnieuw reinigen en / of verder zoeken naar een extra kanaal zinvol lijkt. Kan het ogenschijnlijk niet beter, dan hoeft de kies er nog niet uit. De kaakchirurg kan dan het ontstoken wortelpuntje (met bacteriën en al) van de kies afhalen, waarna alsnog genezing optreedt: zie het kopje Kaakchirurgie met daaronder Wortelpunt verwijderen.


© Cool Dental Clinic
Privacy en Cookieverklaring