De Reede 80, Urk | Tel. 0527-682240 | Postbus 95, 8320 AB Urk | Fax 0527-685213 | info@cooldental.nl

Onder esthetische of cosmetische tandheelkunde verstaan we tegenwoordig het verfraaien of mooier maken van het gebit.

Tot voor enkele jaren werd een gebit vooral gezien als iets om mee te kauwen en het moest dus functioneel in orde zijn. In de afgelopen jaren is er een duidelijke tendens waarneembaar om een gebit niet alleen functioneel in orde te hebben, maar het moet er ook fraai uitzien; het oog wil ook wat.
Onze maatschappij stelt andere eisen aan het gebit dan vroeger. Het hebben van een goed onderhouden en fraai gebit wordt gezien als een vorm van succesvol zijn. Het geeft mensen zelfvertrouwen. Gelukkig zijn er veel meer mogelijkheden gekomen om op een esthetisch verantwoorde wijze het gebit te behandelen.

Waar vroeger gaatjes werden gevuld met amalgaam `grijze of zwarte vullingen´ wordt tegenwoordig toch meestal een tandkleurig materiaal gebruikt om een defect in tand of kies te herstellen. Vooral bij de jeugd, waar de gebitten door meer onderhoud en preventie toch een stuk beter zijn dan bij de ouderen, zie je steeds meer volledig gave of bijna gave gebitten.

Wanneer er dan toch problemen ontstaan, wil men die zo onzichtbaar mogelijk opgelost hebben. Ook bij ouderen is er heel veel mogelijk. Tanden en kiezen kunnen van kronen of schildjes (facings) worden voorzien. Hiermee kan de kleur en de vorm worden gecorrigeerd. Ook kan de kleur vaak worden gecorrigeerd door de tanden en kiezen te bleken. Dit is betrekkelijk eenvoudig te doen en kan vaak al een heel andere aanblik geven.
Wanneer er echt grotere vullingen in uw gebit aanwezig zijn of gemaakt moeten worden, kan er tegenwoordig met een nieuwe computertechniek een tandkleurige vulling worden gemaakt. Deze vulling wordt dan door een machine uit een stuk porselein gefreesd en daarna in uw tand of kies bevestigd. Informatie over deze behandeling leest u onder het kopje Ontwikkelingen/ Cerec.

Tegenwoordig worden op de voortanden kronen gemaakt van bepaalde porseleinsoorten die sterk en betrouwbaar zijn. De metaalkleurige randjes die vroeger zichtbaar waren worden door dit porselein voorkomen. Nog steeds zoekt de industrie naar de meest natuurgetrouwe oplossingen en onze praktijk gaat daarin mee.

Foto kronen

Het is vandaag de dag niet meer nodig om gebukt te gaan onder het uiterlijk van uw gebit. In bijna alle gevallen zijn er zeer goede en fraaie oplossingen mogelijk waarin wij u graag willen adviseren.

Belangrijk is vooral, dat u voor uzelf de keuze maakt: wil ik mijn gebit behouden, of op den duur verliezen. Wanneer u kiest voor behoud, is het verstandig met uw tandarts een soort 'masterplan' op te stellen, waarin de koers wordt bepaald die nodig is voor het behoud en de verfraaiing van uw gebit.

U kunt zelf het tempo bepalen waarin deze aanpassingen gedaan moeten worden. Daarmee wordt u dan ook niet in één keer met hoge kosten geconfronteerd, maar worden deze over een langere periode uitgesmeerd. Wanneer u op deze wijze te werk gaat, zijn de kosten meestal geen probleem en constateert u achteraf dat deze investering in uzelf misschien wel uw beste investering ooit is geweest.

Hier een voorbeeld van één patiënt ( november 2011) :

Voor behandeling Na behandeling

Voor behandeling Na behandeling

Voor behandeling Na behandeling

© Cool Dental Clinic
Privacy en Cookieverklaring