De Reede 80, Urk | Tel. 0527-682240 | Postbus 95, 8320 AB Urk | Fax 0527-685213 | info@cooldental.nl

Bedrijfsfilm Cool Dental Clinic

Eerste bezoek
WachtkamerIn de wachtkamer krijgt u een vragenlijst waarop een aantal vragen staat over personalia, bijzondere omstandigheden en medische aspecten. In dit kader is het belangrijk dat u over de namen beschikt van medicijnen die u eventueel gebruikt. Uw gegevens worden vanzelfsprekend behandeld conform de Wet Persoonsregistraties (WPR).
Tijdens het eerste consult wordt de vragenlijst met u doorgenomen en vindt een globaal onderzoek van uw gebit plaats. U vertelt wat uw wensen en verwachtingen zijn. De tandarts of een van de medewerkers legt u uit wat de mogelijkheden zijn. Soms is het nodig om modellen en / of röntgenfoto's te maken. Aan de hand hiervan wordt dan met u een gedetailleerd plan opgesteld en een globale kostenbegroting gegeven. Wanneer u hiermee akkoord gaat, maakt de assistente één of meer afspraken met u.

Verhindering

Als u een afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) aan ons doorgeven? Wij kunnen dan de gereserveerde tijd aan een andere patiënt toekennen. Als u te laat afzegt of zonder bericht niet komt, dan worden de praktijkkosten in principe aan u berekend.

Spoedgevallen

Soms is bij pijn acute hulp noodzakelijk. Onze praktijk is alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur (tel. 0527-682240), behalve op vrijdag; dan zijn wij bereikbaar tot 17.00 uur. Buiten deze tijden en bij onverwachte afwezigheid volgt u de duidelijke instructies zoals die vermeld staan op het antwoordapparaat. U kunt hier meer over lezen onder het kopje Weekenddienst.
Wij laten u in principe altijd zo spoedig mogelijk komen, waarna u door de tandarts wordt gezien en daarna wordt er naar bevind van zaken gehandeld. Dat kan betekenen, dat u later op de dag of de volgende dag een vervolgafspraak krijgt.

Tarieven

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de landelijk vastgestelde tarieven. Alle behandelingen vinden plaats volgens de leveringsvoorwaarden zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Tandheelkunde (ter inzage).

Periodieke controle

Wij geven u een advies over de frequentie van uw gebitscontrole. In het algemeen adviseren wij tweemaal per jaar, maar wanneer een andere frequentie voor u beter is dan zullen we dat adviseren. Wij sturen elk half jaar een herinneringskaartje of mailtje voor controle maar probeert u er zelf ook op te letten wanneer het weer tijd is voor controle. Wilt u uw emailadres doorgeven aan ons; in de toekomst hopen we herinneringen voor controle of reguliere afspraken alleen via de mail te versturen. De herinneringskaartjes die u eerst per post ontving, zullen dan komen te vervallen.
U wordt verzocht bij controle melding te maken van wijzigingen in persoonsgegevens, gezondheidstoestand, medicijngebruik en dergelijke.

Tandheelkundige behandeling

Mocht het zo zijn dat u problemen heeft met het ondergaan van een tandheelkundige behandeling, praat daar dan vrijuit over met de tandarts of zijn medewerkers. Wij hebben daar alle begrip voor. Wij proberen het u zoveel mogelijk naar de zin te maken. In principe worden alle behandelingen die pijnlijk kunnen zijn onder plaatselijke verdoving uitgevoerd, tenzij u dat liever niet heeft. Bij de behandeling doen wij ons uiterste best u een technisch hoogwaardig product te leveren, zonder daarbij de mens in de behandelstoel uit het oog te verliezen.

Speciale wensen
Vanuit onze praktijkfilosofie vindt de behandeling plaats volgens zorgvuldig uitgestippelde lijnen. Het is mogelijk dat deze benadering niet bij u blijkt te passen. Wij vragen u om dit in zo´n geval zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken, om uw behandeling zo plezierig mogelijk te laten verlopen en onze arbeidsvreugde maximaal te laten zijn.
Verder is er een groot scala aan mogelijkheden tussen het eenvoudig pijnvrij houden van een gebit enerzijds en het onderhouden en restaureren van een gebit in optimale vorm. Het moge duidelijk zijn dat de laatste mogelijkheid meer kansen biedt tot het behoud van het gebit in een fraaie vorm en tot op hoge leeftijd, dan de eerste variant.
Het is voor ons en voor u van groot belang dat u ons op de hoogte stelt van uw ideeën daarover, om zo een tandheelkundige behandeling te krijgen die het beste bij u past.

Röntgenfoto's

Soms is het nodig om röntgenfoto's te maken. Dit gebeurt uitsluitend na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen die aan het maken ervan verbonden zijn. Deze foto's kunnen zeer nuttige informatie geven en voor sommige behandelingen zijn ze volstrekt onmisbaar. Omdat niet alles altijd even goed te zien is in de mond bij uitvoering van een controle, adviseren wij soms één keer in de twee jaar controlefoto's te maken zodat de tandarts kan zien of er ook gaatjes onder de vullingen of tussen de kiezen te vinden zijn.Niet tevreden

Het wordt gewaardeerd als u ons meldt wanneer u niet tevreden bent over een bepaalde behandeling, de aanpak of een rekening die afwijkt van wat met u is afgesproken. Op die manier kunnen wij u en anderen beter van dienst zijn.

© Cool Dental Clinic
Privacy en Cookieverklaring