De Reede 80, Urk | Tel. 0527-682240 | Postbus 95, 8320 AB Urk | Fax 0527-685213 | info@cooldental.nl

InleidingModel met brackets
In de beginperiode van de tandheelkunde op Urk was orthodontie nog een tamelijk onbekend begrip. Patiënten werden voor een beugel meestal doorverwezen naar Zwolle. Om al dit gereis te voorkomen zijn wij al vrij snel begonnen om zelf de orthodontische behandelingen te doen. In 1992 is tandarts Koelewijn bij een Amerikaans instituut een tweejarige cursus orthodontie gaan volgen, zodat deze behandelingen nu ook op een hoog niveau in onze praktijk kunnen worden gedaan. Sinds 1997 is de heer Koelewijn zelf instructeur aan dit opleidingsinstituut. Hij geeft les in Amerika en andere delen van de wereld. Ieder jaar wordt hij bijgeschoold om les te kunnen geven. Ook tandartsen Meulman en Behrens hebben in de afgelopen jaren deze cursus gevolgd en afgerond.

Het middel
Een beugel is een middel om het gebit zo te ordenen dat het boven – en ondergebit goed met elkaar samenwerkt en makkelijk schoon te houden is. Afhankelijk van de afwijking wordt meestal een vaste beugel geplaatst. De duur van de behandeling is ongeveer twee jaar en aan het eind van de behandeling wordt een uitneembare beugel verstrekt om de stand van het gebit te fixeren. Het is zeer belangrijk dat deze uitneembare beugel zo lang mogelijk (zeker 's nachts) gedragen wordt, zodat het resultaat ook goed blijft.

Pubers
Al op jonge leeftijd kan het nodig zijn, tijdens de wisseling van het melkgebit naar een volwassen gebit, een dreigende scheefgroei met een beugel te behandelen. Deze vroege behandeling wordt altijd gedaan om een verergering van de situatie te voorkomen.

Zodra de tanden en kiezen bij pubers gewisseld zijn, wordt er op nieuw gekeken en wordt er in de meeste gevallen doorbehandeld met een zogenaamde vaste beugel.

Brackets

Orthodontie bij volwassenen
Het is een misvatting dat beugels alleen bij kinderen mogelijk zijn. Het gebit is ‘flexibel’, zodat ook volwassenen hun tanden recht kunnen laten zetten met behulp van een beugel. Altijd zal er eerst worden gekeken. Daarna worden in overleg met de patiënt, de wensen afgestemd op de mogelijkheden die er zijn om het gebit te verfraaien en weer optimaal te laten functioneren. Het is in deze gevallen vaak ook mogelijk om plaatsen waar elementen ontbreken, deze weer te sluiten of in ieder geval zo te vormen, dat er een goede vervangende voorziening kan worden gemaakt.

 

Hoe gaat het in z'n werk?

De tandarts bekijkt bij alle kinderen rond de 12 jaar (soms jonger) tijdens de controle of een beugel nodig is en wat het beste tijdstip is om met een eventuele behandeling te beginnen. Wanneer u als volwassene een beugel wilt, kunt u dit ook zelf aangeven tijdens de controle. Er wordt dan een vervolgafspraak gemaakt waarbij de tandarts een klein onderzoek in de mond doet. Er wordt onder andere gekeken of een beugel wel mogelijk is. Er wordt ook gekeken naar de stand van de kaken, de standen van de tanden en kiezen, het profiel van het gezicht enz. Na dit onderzoek is er al een goede indruk over wat er mogelijk is en hoe het met de mondhygiëne gesteld is.

Hierna wordt u op een wachtlijst geplaatst en door ons te zijner tijd opgeroepen voor het maken van gezichtsfoto's, röntgenfoto's, modellen (het 'gips happen') enz. Wij beschikken over een OPG- röntgenapparaat. Dankzij dit apparaat wordt er een gebitsfoto gemaakt van het hele gebit. Op deze foto is bijvoorbeeld ook te zien hoe de wortels eruit zien, of er bepaalde afwijkingen zijn enz. Ook beschikken wij over een RSP- röntgenapparaat: op deze foto kan de tandarts speciale metingen aan de schedel doen. Deze foto's gebruiken wij ter ondersteuning bij het opstellen van uw persoonlijke behandelplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPG apparaat

 

 

 

 

 

 

 

 

RSP apparaat

Hierna maakt de tandarts uw behandelplan en wordt u na verloop van tijd opgeroepen voor het plaatsen van de beugel. De afspraak frequentie is ongeveer één keer per maand en de totale tijdsduur van de beugel bedraagt ongeveer 2 jaar.

© Cool Dental Clinic
Privacy en Cookieverklaring